Číselníky používané ve výkazech v resortu MD

Číselník zemí ČSN ISO 3166 (verze k 1.1.2017)

Výkaz: Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě
  Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
  Dop (MD) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

Číselník regionů NUTS 3

Výkaz: Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě
  Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
  Dop (MD) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

Číselník železničních stanic EU (zip soubor aktualizován k 31.5 2021)
(CSV soubor aktualizován k 31.5.2021)

Výkaz: Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě

Číselník kategorie přepravní vzdálenosti

Výkaz: Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě

Číselník jednotlivých skupin přepravovaných věcí NST 2007 a vazba na Standardní klasifikaci produkce (SKP 2008)

Výkaz: Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě
  Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
  Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
  Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

Číselník tříd nebezpečných věcí

Výkaz: Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě
  Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
  Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
  Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

Číselník druhu plavidla

Výkaz: Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
  Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech

Číselník druhu kontejneru

Výkaz: Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
  Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech

Číselník přístavů vnitrozemské vodní dopravy

Výkaz: Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
  Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech

Číselník druhu silničního vozidla

Výkaz: Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

Číselník druhu přípojného silničního vozidla

Výkaz: Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

Číselník charakteristiky činnosti provozovatele silničního vozidla

Výkaz: Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

Číselník způsobu balení zásilky

Výkaz: Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

Číselník způsobu provozování silniční nákladní dopravy

Výkaz: Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

Číselník typu jízdy vozidla při rozvozu/svozu věcí

Výkaz: Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

 
 

zpět zpět | hlavní strana hlavní strana