začni zde

click here

 

Ročenka Ministerstva
dopravy a spojů 1998

 

Optimalizováno pro MS Internet Explorer 4.0 a vyšší,
nebo Netscape Communicator 4.5x a vyšší

 

Czech Republic
Transport Yearbook 1998

 

Optimized for MS Internet Explorer 4.0 or higher,
or Netscape Communicator 4.5x or higher

Vydává:

Odbor dopravní politiky,
mezinárodních vztahů a informatiky

RNDr. Olga Kastlová, CSc.

tel.: (02) 514 31 439

fax.: (02) 2481 2293

e-mail: kastlova@mdcr.cz

Obsahová stránka:

Ing. Milan Brich

Centrum dopravního výzkumu

Divize Praha

tel.: (02) 2481 7383

       (02) 2481 7386

       (02) 2481 7387

fax.: (02) 2481 8391

e-mail: mbrich@cdvgis.cz

Technická stránka:

GEOCEN s.r.o

RNDr. Karel Svoboda

Bc. Josef Gossel (DHTML)

tel.: (02) 203 87 271

fax.: (02) 203 87 270

e-mail: svoboda@geocen.icnet.cz

e-mail: gossel@email.cz

Issue:

Transport Policy, International Relation
and Environment Department

Dr. Olga Kastlová, PhD.

tel.: (++4202) 514 31 439

fax.: (++4202) 2481 2293

e-mail: kastlova@mdcr.cz

Data responsibility:

Milan Brich

Transport Research Centre

Division Prague

tel.: (++4202) 2481 7383

       (++4202) 2481 7386

       (++4202) 2481 7387

fax.: (++4202) 2481 8391

e-mail: mbrich@cdvgis.cz

Technical responsibility:

GEOCEN s.r.o. (Ltd.)

Dr. Karel Svoboda

Josef Gossel (DHTML)

tel.: (++4202) 203 87 271

fax.: (++4202) 203 87 270

e-mail: svoboda@geocen.icnet.cz

e-mail: gossel@email.cz