Vydává:

Odbor dopravní politiky,
mezinárodních vztahů
a životního prostředí

kontaktní osoba:

RNDr. Olga Kastlová, CSc.

tel.: (02) 514 31 439

fax.: (02) 2481 2293

e-mail: kastlova@mdcr.cz

Published by:

Transport Policy,
International Relations
and Environment Department

contact person :

Dr. Olga Kastlová, PhD.

tel.: ++4202 51431439

fax.: ++4202 24812293

e-mail: kastlova@mdcr.cz

Knižní publikace - 300 Kč

 

CD ROM - 400 Kč

(jednotlivé tabulky jsou dostupné v MS EXCEL)

 

Můžete zakoupit na adrese:

CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

Divize PRAHA

Sokolovská 82

180 00 Praha 8

Česká republika

tel.: (02) 24817383

      (02) 24817386

      (02) 24817387

fax.: (02) 24818391

e-mail: rocenka@cdvgis.cz

 

 

 

Publications - US $ 11 or DM 20,-

 

CD ROM - US $ 14 or DM 26,-

(the tables also available in MS EXCEL)

 

Distributed worldwide by:

TRANSPORT RESEARCH CENTRE

Division PRAGUE

Sokolovská 82,

CZ 180 00 Praha 8

Czech Republic

tel.: ++4202 24817383

      ++4202 24817386

      ++4202 24817387

fax.: ++4202 24818391

e-mail: rocenka@cdvgis.cz