1.2. Transport organisations under founding and establishing authority of the Ministry of Transport and Communications to 31 December 2001

1.2.1. Business Organisations

České dráhy, s.o.
Česká správa letišť s.p.
Řízení letového provozu s.p.
ČSAD Hradec Králové, s.p.
ČSAD Praha – západ, s.p.
ČSAD České Budějovice, s.p.

1.2.2. Subsidised Organisations

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Centrum dopravního výzkumu
Centrum služeb pro silniční dopravu

1.2.3. Budgetary Organisations

Drážní úřad
Ředitelství vodních cest
Státní plavební správa
Stavební obnova železnic ČR
Úřad pro civilní letectví

1.2.4. State Funds

Státní fond dopravní infrastruktury

1.2.5. Residual enterprises

ČSAO KNV Praha, s.p.
Silnice Praha Inženýrské služby, s.p.
Ústav silniční a městské dopravy Praha, s.p.
ČSAD Hořovice, s.p.
ČSAD Kolín, s.p.
ČSAD Tiskoviny silniční dopravy Kolín, s.p.
ČSAD Příbram, s.p
ČSAD Středisko výpočetní techniky Praha, s.p.
ČSAD Technicko - zásobovací služby Praha, s.p.
ČSAD ÚAN Praha – Florenc, s.p.
ČSAD Vyškov, s.p.
Elektrizace železnic Praha, s.p.
Automatizace železniční dopravy Praha, s.p.
Železniční stavitelství Praha, s.p.

1.2.6. Enterprises being liquidation

ČSAD Prachatice, s.p.
ČSAD Plzeň, s.p.
ČSAD Praha – Klíčov, s.p.
ČSAD Uherské Hradiště, s.p.
ČSAD Mladá Boleslav, s.p.
Silnice Hradec Králové, s.p.
Silnice Plzeň, s.p.
Silnice Ostrava, s.p.

Back    Home