Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

2.2.5. Investiční výdaje do dopravní infrastruktury z rozpočtu MD a ze SFDI (mil. Kč)

Druh infrastruktury 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Železniční - MD 3 813,4 454,9 418,9 62,4 0,0 0,0
Železniční - SFDI 1 460,8 9 927,3 10 726,7 13 336,3 13 221,0 16 259,9
Silniční - MD 4 153,0 2 470,5 6 703,8 15 554,0 5 916,9 3 300,0
Silniční - SFDI 2 774,9 14 748,5 23 336,7 24 049,9 29 111,2 35 785,8
Vnitrozemské vodní cesty - MD 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vnitrozemské vodní cesty - SFDI 161,8 355,8 312,0 302,2 524,5 389,7
Letecká - MD 200,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkem - MD 8 259,4 2 934,4 7 122,7 15 616,4 5 916,9 3 300,0
Celkem - SFDI 4 397,5 25 031,6 34 375,4 37 688,4 42 856,7 52 435,4

Poznámka:
1) vedle uvedených výdajů byly z rozpočtu SFDI čerpány investiční výdaje na výstavbu cyklistických stezek, a to konkrétně v roce 2005 85 891 tis. Kč, v roce 2006 103 986 tis. Kč a v roce 2007 106 368 tis. Kč
2) údaje za rok 2005 představují skutečně čerpané finanční prostředky z rozpočtu SFDI, včetně předfinancování výdajů, které mají být hrazeny z příslušných fondů EU
3) od 1. 1. 2005 nejsou hrazeny výdaje na silnice II. III. třídy z rozpočtu SFDI, prostředky jsou hrazeny přímo z rozpočtů krajů

Zdroj: MD, SFDI

excel Excel