Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

3.1.2. Tratě (km)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Provozní délka tratí celkem 9 444 9 602 9 612 9 614 9 597 9 588
podle počtu kolejí 
jednokolejné 7 515 7 757 7 746 7 746 7 746 7 719
dvou a vícekolejné 1 929 1 845 1 866 1 868 1 851 1 869
podle rozchodu kolejí 
normální rozchod 9 342 9 500 9 511 9 512 9 495 9 486
úzký rozchod 102 102 101 102 102 102
podle povahy provozu 
pouze pro osobní dopravu 474 486 47 47 11 10
pouze pro nákladní dopravu 170 211 230 309 249 152
pro osobní i nákladní dopravu 8 800 8 905 9 335 9 258 9 337 9 426
Neelektrizované tratě celkem 6 601 6 659 6 630 6 617 6 556 6 528
podle počtu kolejí 
jednokolejné 6 385 6 502 6 472 6 474 6 455 6 425
dvou a vícekolejné 216 157 158 143 101 103
podle rozchodu kolejí 
normální rozchod 6 499 6 559 6 531 6 517 6 456 6 428
úzký rozchod 102 100 99 100 100 100
podle povahy provozu 
pouze pro osobní dopravu 462 474 47 47 0 0
pouze pro nákladní dopravu 88 138 202 254 177 108
pro osobní i nákladní dopravu 6 051 6 047 6 381 6 316 6 379 6 420
Elektrizované tratě celkem 2 843 2 943 2 982 2 997 3 041 3 060
podle počtu kolejí 
jednokolejné 1 130 1 255 1 274 1 272 1 291 1 294
dvou a vícekolejné 1 713 1 688 1 708 1 725 1 750 1 766
podle rozchodu kolejí / by gauge of tracks  
normální rozchod 2 843 2 941 2 980 2 995 3 039 3 058
úzký rozchod 0 2 2 2 2 2
podle povahy provozu 
pouze pro osobní dopravu 12 12 0 0 11 10
pouze pro nákladní dopravu 82 73 28 55 72 44
pro osobní i nákladní dopravu 2 749 2 858 2 954 2 942 2 958 3 006
podle typu proudové soustavy  
50 Hz/25 000 VST 1 152 1 263 1 265 1 267 1 306 1 301
3 000 VSS 1 645 1 633 1 670 1 684 1 688 1 712
1 500 VSS 46 47 47 46 47 47

Poznámka: V roce 2003 změna metodiky inventarizace železničních tratí

Zdroj: MD

excel Excel