Ročenka dopravy 2013

zpět/back Zpět / Back

Kontakt / Contact

Ročenku dopravy 2013
vydalo:


Ministerstvo dopravy


kontaktní osoba:

Odbor strategie

RNDr. Olga Kastlová, CSc.
tel.: 225 131 439
fax: 224 812 293
e-mail: olga.kastlova@mdcr.cz

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Milan Brich
tel.: 541 641 768
e-mail: milan.brich@cdv.cz

Transport Yearbook 2013
published by:


Ministry of Transport


contact person:

Department of Transport Strategy

Dr. Olga Kastlová, PhD.
tel.: +420 225 131 439
fax: +420 224 812 293
e-mail: olga.kastlova@mdcr.cz

Transport Research Centre

Milan Brich
tel.:+420 541 641 768
e-mail: milan.brich@cdv.cz
ISSN 1801-3090 ISSN 1801-3090