Ročenka dopravy 2015

zpět zpět | Ročenka dopravy 2015 - přejít na obsah obsah

2.2.5. Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob (mil. Kč)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Linková autobusová doprava (bez MHD)
Rozpočty krajských (okresních) úřadů 1) 4 823 4 712 5 054 5 184 5 275 4 788
Rozpočty obcí 370 368 462 470 550 339
Celkem 5 193 5 080 5 516 5 654 5 825 5 128
Železniční osobní doprava
Státní rozpočet 4 070 4 074 4 009 4 043 4 233 4 414
Dotace z krajských (okresních) úřadů2) 8 458 8 672 8 864 9 245 9 290 9 413
Celkem 12 528 12 746 12 873 13 288 13 523 13 827
Celkem dotace 17 721 17 826 18 389 18 942 19 348 18 955

1) v roce 2010 včetně dotace MD krajům na dofinancování veřejné linkové dopravy (kompenzace zvýšených nákladů na čekání)
2) včetně dotace MD krajům na dofinancování regionální drážní dopravy

Zdroj: MD