Ročenka dopravy 2015

zpět zpět | Ročenka dopravy 2015 - přejít na obsah obsah

3.2.1. Infrastruktura silniční dopravy (km)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic celkem 55 751,9 55 742,0 55 716,5 55 761,3 55 747,6 55 737,5
z toho evropská silniční síť typu E 2 635,8 2 634,0 2 634,3 2 631,5 2 627,5 2 627,7
Dálnice v provozu 733,9 745,1 751,2 775,8 775,8 776,0
Rychlostní komunikace1) 422,3 427,0 442,1 458,3 459,4 459,4
Silnice 55 018,0 54 996,9 54 965,3 54 985,5 54 971,8 54 961,5
v tom silnice I. třídy 6 254,6 6 254,1 6 250,1 6 249,7 6 233,2 6 244,9
silnice II. třídy 14 634,8 14 626,2 14 542,9 14 566,3 14 577,5 14 586,7
silnice III. třídy 34 128,6 34 116,6 34 172,3 34 169,5 34 161,1 34 129,9
Místní komunikace 74 919,0 74 919,0 74 919,0 74 919,0 74 919,0 74 919,0

1) Délka rychlostních komunikací je obsažena v délce silnic I. třídy

Zdroj: ŘSD, ČSÚ