Ročenka dopravy 2016

zpět/back Zpět / Back

Kontakt / Contact

Ročenku dopravy 2016
vydalo:


Ministerstvo dopravy


kontaktní osoba:

Odbor strategie

RNDr. Olga Kastlová, CSc.
tel.: 225 131 439
fax: 224 812 293
e-mail: olga.kastlova@mdcr.cz

TREXIMA, spol. s r.o.

Ing. Radek Houšť
tel.: 577 601 360
e-mail: houst@trexima.cz

Transport Yearbook 2016
published by:


Ministry of Transport


contact person:

Department of Transport Strategy

Dr. Olga Kastlová, PhD.
tel.: +420 225 131 439
fax: +420 224 812 293
e-mail: olga.kastlova@mdcr.cz

TREXIMA Ltd.

Radek Houšť
tel.: +420 577 601 360
e-mail: houst@trexima.cz
ISSN 1801-3090 ISSN 1801-3090