Ročenka dopravy 2016

zpět zpět | Ročenka dopravy 2016 - přejít na obsah obsah

5.3.11.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Jihomoravský kraj (tis. osob)

  2010 2012 2013 2014 2015 2016
Hl.m. Praha 237,0 370,0 406,0 458,0 542,9 654,7
Středočeský kraj 58,0 70,0 66,0 62,0 58,8 61,5
Jihočeský kraj 47,0 53,0 42,0 33,0 31,8 30,0
Plzeňský kraj 9,0 12,0 10,0 9,0 9,8 10,2
Karlovarský kraj 4,0 3,0 3,0 2,0 2,6 2,7
Ústecký kraj 78,0 38,0 34,0 21,0 20,6 21,2
Liberecký kraj 14,0 18,0 18,0 17,0 15,8 15,4
Královéhradecký kraj 84,0 104,0 110,0 102,0 97,2 98,1
Pardubický kraj 344,0 364,0 369,0 367,0 369,1 377,7
Kraj Vysočina 587,0 561,0 548,0 543,0 517,6 510,2
Olomoucký kraj 441,0 470,0 472,0 480,0 460,6 453,2
Zlínský kraj 585,0 625,0 613,0 616,0 605,0 623,9
Moravskoslezský kraj 427,0 491,0 482,0 465,0 442,0 445,9
Celkem výjezdy 2 915,0 3 179,0 3 173,0 3 175,0 3 173,7 3 304,6

Zdroj: MD