Ročenka dopravy 2017

zpět zpět | Ročenka dopravy 2017 - přejít na obsah obsah

5.2.1.1. Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy

  2010 2013 2014 2015 2016 2017
Přeprava věcí celkem (tis. tun) 451 671 447 367 491 625 549 085 539 063 570 976
Železniční doprava 82 900 83 957 91 564 97 280 98 034 96 516
Silniční doprava 355 911 351 517 386 243 438 906 431 889 459 433
Vnitrozemská vodní doprava 1 642 1 618 1 780 1 853 1 779 1 568
Letecká doprava 14 9 9 6 6 6
Ropovody 11 205 10 266 12 029 11 040 7 356 13 453
 
Přepravní výkon celkem (mil. tkm) 68 495 71 509 71 421 76 613 68 172 62 936
Železniční doprava 13 770 13 965 14 574 15 261 15 619 15 843
Silniční doprava 51 832 54 893 54 092 58 714 50 315 44 274
Vnitrozemská vodní doprava 679 693 656 585 620 623
Letecká doprava 22 24 35 31 31 32
Ropovody 2 191 1 933 2 063 2 023 1 588 2 165

Zdroj: MD, ČSÚ