Ročenka dopravy 2018

zpět zpět | Ročenka dopravy 2018 - přejít na obsah obsah

5.1.6. Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou

  2010 2014 2015 2016 2017 2018
Přeprava cestujících celkem (mil. osob) 2 174,7 2 133,4 2 146,3 2 168,8 2 135,2 2 184,1
z toho trolejbusy 191,4 179,7 179,7 186,1 177,8 188,3
tramvaje 703,8 682,1 679,9 691,2 699,9 705,0
metro 439,8 450,1 456,8 461,2 435,6 430,9
autobusy 839,7 821,5 829,9 830,3 821,9 859,9
 
Přepravní výkony celkem (mil. oskm) 15 617,4 16 270,2 16 100,0 17 387,1 17 824,2 17 906,1
z toho trolejbusy 1 061,8 972,1 856,0 868,9 837,7 856,8
tramvaje 3 862,7 3 981,0 3 909,0 4 172,5 4 309,9 4 277,0
metro 4 719,0 5 243,6 5 516,7 6 195,4 6 433,3 6 457,8
autobusy 5 973,9 6 073,5 5 818,3 6 150,3 6 243,3 6 314,5

V roce 2018 došlo ke změně metodiky a časová řada od r. 2014 byla zpětně přepočítána

Zdroj: MD