Ročenka dopravy 2019

zpět zpět | Ročenka dopravy 2019 - přejít na obsah obsah 

1. Organizace odvětví dopravy v zakladatelské a zřizovatelské působnosti Ministerstva dopravy k 31.12.2019

1.1. Obchodní společnosti

České dráhy, a.s.

1.2. Státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

1.3. Státní podniky

CENDIS, s. p.
Řízení letového provozu ČR s.p.
Správa Letiště Praha, s.p.

1.4. Příspěvkové organizace

Centrum služeb pro silniční dopravu
Ředitelství silnic a dálnic ČR

1.5. Veřejná výzkumná instituce

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

1.6. Organizační složky státu

Drážní inspekce
Drážní úřad
Ředitelství vodních cest ČR
Státní plavební správa
Úřad pro civilní letectví
Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod

1.7. Státní fond

Státní fond dopravní infrastruktury

1.8. Zbytkové státní podniky

Československá automobilová doprava Hradec Králové, s.p.

1.9. Státní podniky v likvidaci

Silnice Plzeň, s.p.
Automatizace železniční dopravy Praha, s. p.
Československá automobilová doprava, Ústřední autobusové nádraží, s.p.