Ročenka dopravy 2020

zpět zpět | Ročenka dopravy 2020 - přejít na obsah obsah 

Obsah

2. Ekonomické ukazatele vývoje národního hospodářství a dopravního sektoru

 1. 2.1.
  Vývoj národního hospodářství ČR
 2. 2.1.1.
  Plnění státního rozpočtu ČR
 3. 2.1.2.
  Vybrané ukazatele ekonomiky ČR
 4. 2.1.3.
  Odvětvová struktura HDP
 5. 2.1.4.
  Indexy životních nákladů domácností
 6. 2.1.5.
  Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ
 7. 2.1.5.1.
  Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem
 8. 2.1.5.2.
  Počty jednotek v odvětví doprava, skladování, pošta a telekomunikace v registru ekonomických subjektů ČSÚ podle druhu
 9. 2.1.6.
  Počty zaměstnanců a průměrné měsíční mzdy v jednotlivých odvětvích
 10. 2.1.6.1.
  Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách
 11. 2.1.6.2.
  Průměrné hrubé měsíční mzdy na fyzické osoby
 12. 2.1.7.
  Zahraniční obchod v Kč
 13. 2.2.
  Souhrnné ukazatele ekonomiky dopravního sektoru
 14. 2.2.1.
  Tvorba hrubé přidané hodnoty v odvětví dopravy
 15. 2.2.2.
  Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury
 16. 2.2.3.
  Celkové výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury
 17. 2.2.4.
  Investiční výdaje do dopravní infrastruktury ze SFDI
 18. 2.2.5.
  Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob
 19. 2.2.6.
  Průměrné ceny pohonných hmot
 20. 2.3.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v dopravě (CZ-NACE 49-52)
 21. 2.3.1.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v pozemní a potrubní dopravě (CZ-NACE 49)
 22. 2.3.1.1.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v železniční osobní meziměstské a nákladní dopravě (CZ-NACE 49.1 + 49.2)
 23. 2.3.1.2.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v ostatní pozemní osobní dopravě (CZ-NACE 49.3)
 24. 2.3.1.3.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v silniční nákladní dopravě a stěhovacích službách (CZ-NACE 49.4)
 25. 2.3.2.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob ve vodní dopravě (CZ-NACE 50)
 26. 2.3.3.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v letecké dopravě(CZ-NACE 51)
 27. 2.4.
  Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR
 28. 2.4.1.
  Rozloha regionů ČR
 29. 2.4.2.
  Počet obcí v regionech ČR
 30. 2.4.3.
  Počet částí obcí v regionech ČR
 31. 2.4.4.
  Počet obyvatel podle regionů ČR
 32. 2.4.5.
  Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v regionech ČR
 33. 2.4.6.
  Obecná míra nezaměstnanosti v regionech ČR
 34. 2.4.7.
  Hrubý domácí produkt v regionech ČR
 35. 2.4.8.
  Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v regionech ČR
 36. 2.5.
  Srovnání základních ukazatelů s vybranými evropskými zeměmi
 37. 2.5.1.
  Hustota obyvatelstva
 38. 2.5.2.
  HDP na jednoho obyvatele