Ročenka dopravy 2020

zpět zpět | Ročenka dopravy 2020 - přejít na obsah obsah 

Obsah

4. Dopravní park

 1. 4.1.
  Železniční doprava
 2. 4.1.1.
  Lokomotivy
 3. 4.1.2.
  Elektrické jednotky a motorové vozy
 4. 4.1.3.
  Vozy osobní dopravy
 5. 4.1.4.
  Sedadla, lehátka a lůžka
 6. 4.1.5.
  Zavazadlové vozy
 7. 4.1.6.
  Nákladní železniční vozy
 8. 4.2.
  Silniční a městská hromadná doprava
 9. 4.2.1.
  Souhrnný přehled o silničních vozidlech registrovaných v ČR
 10. 4.2.2.
  Motocykly registrované v ČR
 11. 4.2.3.
  Osobní automobily registrované v ČR
 12. 4.2.4.
  Mikrobusy a autobusy registrované v ČR
 13. 4.2.5.
  Dopravní park elektrické trakce městské hromadné dopravy
 14. 4.2.6.
  Nákladní vozidla registrovaná v ČR
 15. 4.2.7.
  Silniční tahače registrované v ČR
 16. 4.2.8.
  Návěsy registrované v ČR
 17. 4.2.9.
  Přívěsy registrované v ČR
 18. 4.2.10.
  Speciální automobily registrované v ČR
 19. 4.3.
  Vnitrozemská vodní doprava
 20. 4.3.1.
  Motorové nákladní lodě
 21. 4.3.2.
  Vlečné a tlačné čluny
 22. 4.3.3.
  Vlečné a tlačné remorkéry
 23. 4.3.4.
  Osobní lodě
 24. 4.4.
  Letecká doprava - rejstřík letadel
 25. 4.4.1.
  Počet letadel se vzletovou hmotností 9 000 kg a více
 26. 4.4.2.
  Letadla podle jednotlivých typů se vzletovou hmotností vyšší než 9 000 kg
 27. 4.4.3.
  Počet letadel se vzletovou hmotností menší než 9 000 kg
 28. 4.5.
  Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR
 29. 4.5.1.
  Motocykly registrované v regionech ČR
 30. 4.5.2.
  Osobní automobily registrované v regionech ČR
 31. 4.5.3.
  Autobusy registrované v regionech ČR
 32. 4.5.4.
  Nákladní vozidla registrovaná v regionech ČR
 33. 4.5.5.
  Silniční tahače registrované v regionech ČR
 34. 4.5.6.
  Návěsy registrované v regionech ČR
 35. 4.5.7.
  Přívěsy registrované v regionech ČR
 36. 4.5.8.
  Speciální automobily registrované v regionech ČR
 37. 4.6.
  Srovnání základních ukazatelů s vybranými evropskými zeměmi
 38. 4.6.1.
  Železniční osobní vozy
 39. 4.6.2.
  Železniční nákladní vozy
 40. 4.6.3.
  Motocykly
 41. 4.6.4.
  Osobní automobily
 42. 4.6.5.
  Mikrobusy a autobusy
 43. 4.6.6.
  Silniční nákladní vozidla