Ročenka dopravy 2022

zpět/back Zpět / Back

Kontakt / Contact

Ročenku dopravy 2022
vydalo:


Ministerstvo dopravy


kontaktní osoba:

Odbor strategie

Ing. Renáta Slabá, Ph.D.
tel.: 225 131 555
e-mail: renata.slaba@mdcr.cz

TREXIMA, spol. s r.o.

Ing. Radek Houšť
tel.: 606 659 062
e-mail: houst@trexima.cz

Transport Yearbook 2022
published by:


Ministry of Transport


contact person:

Department for Strategy

Ing. Renáta Slabá, Ph.D.
tel.: +420 225 131 555
e-mail: renata.slaba@mdcr.cz

TREXIMA Ltd.

Radek Houšť
tel.: +420 606 659 062
e-mail: houst@trexima.cz
ISSN 1801-3090 ISSN 1801-3090