Ročenka dopravy 2022

zpět zpět | Ročenka dopravy 2022 - přejít na obsah obsah

5.1.2. Přeprava cestujících po železnici

  2015 2018 2019 2020 2021 2022
Přeprava cestujících celkem (tis.) 176 623,7 189 535,8 193 841,5 129 453,5 135 317,8 174 772,5
podle typu přepravy
vnitrostátní přeprava 171 976,1 182 512,9 186 150,4 126 678,4 132 043,7 166 755,0
z toho: v rámci IDS 60 323,0 73 066,3 77 166,1 67 247,0 73 152,4 91 600,3
mezinárodní přeprava 4 647,6 7 022,8 7 691,2 2 775,0 3 274,2 8 017,5
podle vozových tříd
1. třída 2 016,1 2 205,1 2 487,2 1 763,5 1 856,6 2 779,3
2. třída 174 607,6 187 330,7 191 354,4 127 690,0 133 461,3 171 993,2
 
Přepravní výkon celkem (mil. oskm) 8 298,1 10 286,0 10 930,6 6 665,1 6 820,2 9 516,8
podle typu přepravy
vnitrostátní přeprava 7 211,9 8 514,6 8 972,1 6 085,0 6 148,9 7 838,9
z toho: v rámci IDS 1 058,5 1 353,4 1 428,7 1 342,4 1 629,0 2 128,8
mezinárodní přeprava 1 086,3 1 771,4 1 958,5 580,2 671,3 1 677,8
podle vozových tříd
1. třída 411,7 365,0 416,8 308,5 304,6 481,9
2. třída 7 886,4 9 921,0 10 513,9 6 356,6 6 515,6 9 034,8

Zdroj: MD