NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o veřejné drážní osobní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 6-01

FORMULÁŘ:

Formulář     pokyny pro vyplňovánía) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých krajů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna, a podle jednotlivých druhů vlaků v rozsahu smluvní i nesmluvní dopravy. Údaje budou využívány jako podklad pro stanovení dotační politiky Ministerstva dopravy do veřejné drážní osobní dopravy, pro analýzy, rozhodovací procesy a vytváření koncepcí a strategií.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, kompenzacích, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.


b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující veřejnou drážní osobní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb. a ekonomické subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.


c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování


d) Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2023


e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

 
 

zpět zpět