Elektronický sběr dat resortní statistiky Ministerstva dopravy

Vážení respondenti resortní statistiky Ministerstva dopravy,

pro zjednodušení zpracování a odeslání výkazů resortní statistiky Ministerstva dopravy je k dispozici Portál pro elektronický sběr resortních statistických výkazů. Elektronický formulář výkazu resortní statistiky je zcela ekvivalentní formuláři papírovému, včetně zajištění důvěrnosti Vámi vykazovaných údajů.


Systém dopravní statistiky


1. Prostředí pro práci s elektronickým formulářem

Elektronický formulář pracuje pouze, pokud máte nainstalovaný Adobe Acrobat Reader alespoň verzi 9.0. Bez instalace tohoto programu, nebudou elektronické formuláře správně fungovat. Tento program si můžete bezplatně stáhnout zde.


Po výběru operačního systému, jazyka a verze programu, můžete stisknout tlačítko Stáhnout.


2. Elektronické formuláře

Pro elektronický sběr dat byly zpracovány formuláře resortních statistických výkazů o drážní dopravě, o železniční dopravní cestě, o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici, o autobusové dopravě, o městské hromadné dopravě a o vnitrozemské vodní dopravě.


Práce s elektronickými formuláři resortních statistických výkazů je velmi snadná a intuitivní. Formulář vypadá obdobně jako papírový formulář, v elektronickém formuláři jsou však navíc integrovány číselníky, které respondent nemusí dohledávat jinde. Nedílnou součástí každého formuláře je tlačítko k odeslání dat výkazu na sběrný server Systému dopravní statistiky.


Popis práce s elektronickým formulářem si můžete stáhnout zde.


3. Přístup na Portál elektronického sběru resortní statistiky Ministerstva dopravy


Pro vykazující zpravodajské jednotky jsou formuláře přístupné přes přihlašovací jméno a heslo.


4. Zapojení do elektronického sběru dat resortní statistiky Ministerstva dopravy

Pokud, po odzkoušení práce se vzorovými formuláři, budete mít zájem předkládat některý z výše uvedených formulářů elektronickou cestou, zašlete laskavě požadavek na adresu
 

Ing. Renáta Slabá, Ph.D.
Odbor strategie
Ministerstvo dopravy ČR
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
e-mail: renata.slaba@mdcr.cz
tel.: 225 131 555
 

Bude Vám zasláno přihlašovací jméno a zaváděcí heslo pro Vaši firmu.


Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě


Formulář výkazu pro Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě má vlastní systém sběru dat a přístupové jméno a heslo přidělí Ministerstvo dopravy vykazující firmě spolu s formulářem.


Pro vykazující zpravodajské jednotky je aplikace formuláře Dop (MD) 2-99 přístupná zde.


Zpracováním a odesláním elektronického formuláře resortního statistického výkazu rovnocenně splníte zpravodajskou povinnost Vaší firmy podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

zpět zpět