1.2. Organizace odvětví dopravy v zakladatelské a zřizovatelské působnosti Ministerstva dopravy a spojů k 31.12.2001

1.2.1. Hospodářské organizace

České dráhy, s.o.
Česká správa letišť s.p.
Řízení letového provozu s.p.
ČSAD Hradec Králové, s.p.
ČSAD Praha – západ, s.p.
ČSAD České Budějovice, s.p.

1.2.2. Příspěvkové organizace

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Centrum dopravního výzkumu
Centrum služeb pro silniční dopravu

1.2.3. Rozpočtové organizace

Drážní úřad
Ředitelství vodních cest
Státní plavební správa
Stavební obnova železnic ČR
Úřad pro civilní letectví

1.2.4. Státní fondy

Státní fond dopravní infrastruktury

1.2.5. Zbytkové podniky

ČSAO KNV Praha, s.p.
Silnice Praha Inženýrské služby, s.p.
Ústav silniční a městské dopravy Praha, s.p.
ČSAD Hořovice, s.p.
ČSAD Kolín, s.p.
ČSAD Tiskoviny silniční dopravy Kolín, s.p.
ČSAD Příbram, s.p
ČSAD Středisko výpočetní techniky Praha, s.p.
ČSAD Technicko - zásobovací služby Praha, s.p.
ČSAD ÚAN Praha – Florenc, s.p.
ČSAD Vyškov, s.p.
Elektrizace železnic Praha, s.p.
Automatizace železniční dopravy Praha, s.p.
Železniční stavitelství Praha, s.p.

1.2.6. Podniky v likvidaci

ČSAD Prachatice, s.p.
ČSAD Plzeň, s.p.
ČSAD Praha – Klíčov, s.p.
ČSAD Uherské Hradiště, s.p.
ČSAD Mladá Boleslav, s.p.
Silnice Hradec Králové, s.p.
Silnice Plzeň, s.p.
Silnice Ostrava, s.p.

Zpět    Na hlavní stránku