2.1.1. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR (v mil. Kč)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Příjmy celkem 439 968 508 950 537 411 567 275 586 208 626 223
Výdaje celkem 432 738 524 668 566 741 596 909 632 268 693 921
Přebytek (schodek) 7 230 -15 718 -29 330 -29 634 -46 060 -67 698


Zdroj : ČSÚ
 
Zpět    Na hlavní stránku