2.1.2. Vybrané ukazatele ekonomiky ČR (v běžných cenách)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Středni stav obyvatel (tis.) 10 330,8 10 303,6 10 294,9 10 282,8 10 272,5 10 269,7
Průměrný kurs Kč/Euro 34,3 35,8 36,2 36,9 35,6 34,1
Hrubý domácí produkt  (v mld. Kč) 1 381,0 1 679,9 1 839,1 1 902,3 1 984,8 2 157,8
Průměrná míra inflace (v %) 9,1 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7
Konečná spotřeba domácností   (v mld. Kč) 692,1 888,0 952,0 1 006,6 1 059,6 1 141,2
Konečná spotřeba vlády a neziskových institucí (v mld. Kč) 284,6 344,5 342,4 373,3 388,3 413,5
 
Tvorba hrubého kapitálu celkem   (v mld. Kč) 470,0 547,4 552,6 534,1 588,7 646,4
v tom:
fixního 442,4 514,5 535,5 528,3 561,5 610,9
změna stavu zásob 27,6 32,9 16,5 5,3 26,7 34,9
čisté pořízení cenností     0,6 0,5 0,5 0,5
 
Vývoz celkem (v mld. Kč) 740,8 949,7 1 080,9 1 152,6 1 385,9 1 539,4
v tom:
vývoz zboží (v mld. Kč) 554,4 722,5 834,2 908,8 1 121,1 1 269,7
vývoz služeb (v mld. Kč) 186,4 227,2 246,7 243,9 264,8 269,7
 
Dovoz celkem (v mld. Kč) 806,5 1 049,7 1 103,0 1 176,9 1 452,2 1 598,6
v tom:
Dovoz zboží (v mld. Kč) 662,1 878,4 918,2 974,6 1 241,9 1 386,9
Dovoz služeb (v mld. Kč) 144,4 171,3 184,8 202,4 210,2 211,7
 
Vývoz minus dovoz - saldo (v mld. Kč) -65,7 -100,0 -22,1 -24,3 -66,3 -59,2
Průmyslová výroba 1) (v mld. Kč) 1 222,0 1 507,1 1 620,7 1 640,5 1 850,9 1 892,1
Stavební výroba (v mld. Kč) 171,7 214,5 217,4 212,2 231,9 264,0
Míra nezaměstnanosti2) (v %) 2,9 5,2 7,5 8,5 9,0 8,5


Zdroj : ČSÚ
1) v roce 1995 výroba zboží včetně odhadu, od roku 1997 tržby z průmyslové činnosti za podniky s 20 a více zaměstnanci
2) z uchazečů o zaměstnání evidovaných při úřadech práce
 
Zpět    Na hlavní stránku