2.1.3. Odvětvová struktura HDP (v běžných cenách) (v mld. Kč)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
HDP v kupních cenách 1 381,0 1 679,9 1 839,1 1 902,3 1 984,8 2 157,8
Daně minus dotace 157,3 178,8 189,9 206,0 214,4 222,1
Hrubá přidaná hodnota 1 223,7 1 501,1 1 649,2 1 696,3 1 770,4 1 935,7
v tom:
zemědělství, lesnictví, rybolov 60,5 69,3 79,7 73,8 79,1 82,6
průmysl 429,2 534,1 557,8 560,3 593,7 652,1
stavebnictví 111,6 125,2 123,4 127,1 130,9 141,9
obchod, opravy, pohostin., ubytování 194,1 239,3 272,1 287,8 172,4 337,4
doprava, spoje 104,9 127,8 143,5 141,8 149,5 162,9
finanční zprostředkování 60,9 57,2 91,2 86,3 83,0 71,5
komerční služby 149,8 178,5 206,8 212,7 223,2 239,9
ostatní služby 179,5 232,9 243,6 272,7 277,0 296,9
FISIM (-) 66,9 63,3 68,9 66,2 69,7 49,5


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku