2.1.5.2 Počty jednotek v odvětví doprava, skladování, pošta a telekomunikace v registru ekonomických subjektů ČSÚ podle druhu

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 46 835 56 744 62 383 66 414 70 390 77 426
z toho:
Soukromí podnikatelé 42 955 51 524 56 344 59 535 62 913 69 661
Obchodní společnosti 3 452 4 748 5 531 6 289 6 796 7 102
Družstva 61 60 59 61 59 63
Státní podniky 49 38 34 32 29 27


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku