2.1.6.1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách (v tis.)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem1) 3 123,1 3 462,9 3 352,8 3 203,4 3 852,5 3 859,8
v tom:
Podnikatelská sféra 2 311,2 2 681,7 2 580,8 2 448,3 3 239,7 3 241,9
Nepodnikatelská sféra 811,9 781,2 772,0 755,1 612,8 617,9
Kategorie a vybrané oddíly OKEČ
A+B Zemědělství,lesnictví a rybolov 210,4 215,5 196,5 180,1 182,7 171,8
C+D+E Průmysl c e l k e m 1 205,9 1 323,3 1 295,1 1 228,5 1 360,2 1 369,6
F Stavebnictví 236,4 263,9 234,9 201,6 251,5 233,8
G Obchod, opravy motorových  vozidel a spotřebního zboží 134,7 261,6 253,5 239,8 460,1 466,0
H Pohostinství a ubytování  27,1 51,8 47,4 42,7 122,1 124,6
I Doprava,skladování,pošta a telekomunikace 288,2 290,9 279,6 274,9 295,6 296,7
z toho:
60 Pozemní doprava, potrubní přeprava 181,3 179,3 172,6 170,4 188,7 189,4
64 Činnosti poštovní a telekomunikační 79,5 79,2 74,4 71,7 70,3 68,8
 
J Peněžnictví a pojištovnictví 80,3 82,0 79,5 75,9 73,0 69,5
K Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí,služby pro podniky,výzkum a vývoj 143,5 184,2 183,5 185,4 275,7 286,2
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 160,8 172,1 174,4 175,1 184,1 190,9
M Školství 308,9 298,3 292,9 287,0 291,3 289,9
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 220,3 215,0 210,7 212,7 241,4 244,4
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 106,6 104,3 104,8 99,7 114,8 116,6


Zdroj : ČSÚ
1) Údaje zahrnují ekonomické subjekty podnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci (v peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců) a všechny organizace nepodnikatelské sféry, mimo ozbrojené složky.
 
Zpět    Na hlavní stránku