2.1.7. Zahraniční obchod v Kč (v běžných cenách) (v mil. Kč)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Obrat celkem 1 245 167 1 584 271 1 780 572 1 881 925 2 363 023 2 656 029
z toho země OECD 846 615 1 192 211 1 388 438 1 524 973 2 052 166 2 303 998
v tom:
státy s vyspělou tržní ekonomikou 843 086 1 075 771 1 257 240 1 395 857 1 730 394 1 944 418
z toho EU 759 715 962 743 1 134 376 1 253 884 1 539 253 1 731 759
ESVO 24 721 30 836 36 243 40 476 51 571 59 319
rozvojové země 60 322 77 425 81 564 73 828 100 463 117 884
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS 331 649 414 308 420 034 386 509 497 803 544 842
z toho země SEDVO 232 247 288 072 300 354 289 242 348 431 390 079
z toho Slovenská republika 158 933 165 385 157 595 136 222 160 638 176 620
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou1) 9 427 15 405 20 034 24 252 32 483 46 741
nespecifikováno 683 1 362 1 700 1 479 1 880 2 144
 
Dovoz celkem 670 445 861 770 930 042 973 169 1 241 924 1 387 507
z toho země OECD 466 492 661 618 733 099 780 213 1 044 611 1 158 446
v tom:
státy s vyspělou tržní ekonomikou 463 752 604 539 669 308 718 337 892 019 991 641
z toho EU 409 484 529 765 588 567 624 970 770 507 857 693
ESVO 15 070 18 695 21 338 23 960 31 538 36 133
rozvojové země 29 504 42 339 45 598 43 920 57 619 75 380
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS 170 937 200 894 196 458 188 364 261 383 275 725
z toho země SEDVO 109 534 128 648 131 089 127 589 159 071 174 255
z toho Slovenská republika 79 177 72 081 67 036 60 893 74 582 74 618
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou1) 6 017 13 040 17 410 21 069 29 026 42 621
nespecifikováno 235 958 1 268 1 479 1 877 2 140
 
Vývoz celkem 574 722 722 501 850 530 908 756 1 121 099 1 268 522
z toho země OECD 380 123 530 593 655 339 744 760 1 007 555 1 145 552
v tom:
státy s vyspělou tržní ekonomikou 379 334 471 232 587 932 677 520 838 375 952 777
z toho EU 350 231 432 978 545 809 628 914 768 746 874 066
ESVO 9 651 12 141 14 905 16 516 20 033 23 186
rozvojové země 30 818 35 086 35 966 29 908 42 844 42 504
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS 160 712 213 414 223 576 198 145 236 420 269 117
z toho země SEDVO 122 713 159 424 169 265 161 653 189 360 215 824
z toho Slovenská republika 79 756 93 304 90 559 75 329 86 056 102 002
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou1) 3 410 2 365 2 624 3 183 3 457 4 120
nespecifikováno 448 404 432 - 3 4
 
Bilance celkem -95 723 -139 269 -79 512 -64 413 -120 825 -118 985
z toho země OECD -86 369 -131 025 -77 760 -35 453 -37 056 -12 894
v tom:
státy s vyspělou tržní ekonomikou -84 418 -133 307 -81 376 -40 817 -53 644 -38 864
z toho EU -59 253 -96 787 -42 758 3 944 -1 761 16 373
ESVO -5 419 -6 554 -6 433 -7 444 -11 505 -12 947
rozvojové země 1 314 -7 253 -9 632 -14 012 -14 775 -32 876
evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS -10 225 12 520 27 118 9 781 -24 963 -6 608
z toho země SEDVO 13 179 30 776 38 176 34 064 30 289 41 569
z toho Slovenská republika 579 21 223 23 523 14 436 11 474 27 384
ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou1) -2 607 -10 675 -14 786 -17 886 -25 569 -38 501
nespecifikováno 213 -554 -836 -1 479 -1 874 -2 136


Zdroj : ČSÚ
1) Čína, KLDR, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam
 
Zpět    Na hlavní stránku