2.2. Souhrnné ukazatele ekonomiky dopravního sektoru

2.2.1. Tvorba HDP v odvětví dopravy (v běžných cenách) (v mil. Kč)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
železniční (OKEČ 601) 15 505 19 914 22 779 15 268 16 344 *
silniční (OKEČ 602) 33 067 44 897 46 795 40 469 26 125 *
vodní (OKEČ 61) 1 485 655 634 650 569 *
letecká (OKEČ 62) 3 224 4 363 5 211 5 994 7 041 *


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku