2.2.10. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v dopravě celkem (OKEČ 60 - 63)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Průměrný počet aktivních podniků * 34 903 39 707 39 074 39 227 *
Počet pracujících majitelů firem a spolupracujících členů domácností k 31. 12. * 35 571 36 988 40 171 40 356 *
Počet zaměstnaných osob * 268 433 261 820 265 962 262 592 *
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách * 232 862 224 832 225 791 222 236 *
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený * 231 922 224 362 225 175 221 090 *
Mzdy bez ostatních osobních nákladů (v mil. Kč) * 30 469 32 714 34 793 36 454 *
Ostatní osobní náklady (v mil. Kč) * 270 399 515 540 *
Průměrná měsíční mzda v Kč na 1 zaměstnance (fyzické osoby) * 10 904 12 126 12 841 13 669 *
Výnosy celkem (v mil. Kč) * 273 561 302 486 383 953 445 694 *
z toho:
celkové tržby (v mil. Kč) * 235 614 256 106 278 690 311 776 *
v tom:
tržby za prodej vlastních výrobků (v mil. Kč) * 967 1 243 4 208 2 220 *
tržby za prodej služeb (v mil. Kč) * 177 441 201 155 215 887 245 027 *
tržby za prodej zboží (v mil. Kč) * 57 206 53 708 58 595 64 529 *
 
Výkony (v mil. Kč) * 176 285 206 467 229 068 245 437 *
Účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) * 48 314 60 217 63 322 58 618 *
Náklady celkem (v mil. Kč) * 274 095 298 709 381 412 442 967 *
z toho:
výkonová spotřeba (v mil. Kč) * 127 971 146 249 165 746 186 819 *
náklady na prodané zboží (v mil. Kč) * 60 938 51 169 51 470 68 358 *
 
Vlastní jmění  k 31. 12. (v mil. Kč) * 236 420 248 728 271 013 270 542 *
Pořízení investic celkem (v mil. Kč) * 33 893 32 830 33 144 36 056 *
v tom:
hmotných investic (v mil. Kč) * 33 396 32 348 32 414 35 744 *
nehmotných investic (v mil. Kč) * 497 482 730 313 *
 
Hmotný investiční majetek v zůstatkové ceně k 31. 12. (v mil. Kč) * 327 799 347 257 375 071 392 797 *
Nehmotný investiční majetek v zůstatkové ceně k 31. 12. (v mil. Kč) * 3 067 3 599 4 425 4 815 *
Zásoby celkem  k 31. 12. (v mil. Kč) * 17 714 16 912 15 159 18 603 *
Účetní přidaná hodnota na 1 zaměstnance vč. podnikatelů (v tis. Kč) * 180 230 238 225 *
Podíl výkonové spotřeby na výkonech v % * 72,6 70,8 72,4 76,1 *


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku