2.2.2. Přehled podnikatelských subjektů sektoru dopravy

Provozující 1995 19971) 1998 1999 2000 2001
Silniční doprava celkem 45 236 37 606 54 827 63 197 68 062 68 635
v tom:
Silniční motorová veřejná doprava osobní * * 6 986 8 271 9 002 7 239
z toho:
vnitrostátní linková doprava * * 56 78 109 113
mezinárodní linková doprava * * 9 13 62 59
ostatní nepravidelná doprava * * 643 896 1 007 939
Silniční motorová doprava nákladní (K314.29) * * 47 841 54 926 59 060 61 396
z toho:
vnitrostátní * * 3 301 5 123 6 188 8 159
mezinárodní * * 210 319 477 550
 
Taxi 8 485 8 771 10 205 14 581 14 888 15 687
Vnitrozemská vodní doprava (K314.16) 242 273 299 402 416 431
Letecká doprava2) 359 205 118 129 132 138
Drážní doprava3) 228 440 441 437 438 400
Celkem 54 550 47 295 65 890 78 746 83 936 85 291


Zdroj: MPO, ÚCL, DÚ
 
1) období transformace živností
2) do roku 1997 údaje od MPO, od roku 1998 - údaje od ÚCL
3) od roku 1996 data od DÚ - jedná se o podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické osoby), které provozují drážní dopravu na základě udělené licence na celostátní dráze, regionálních dráhách nebo na vlečkách
 
Zpět    Na hlavní stránku