2.2.3. Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury (v běžných cenách) (v mil.Kč)

Druh infrastruktury 1995 1997 1998 1999 2000 2001
Železniční 3 897,0 10 058,0 10 938,0 9 909,9 13 200,3 13 417,0
Silniční1) 9 802,0 13 720,0 14 466,0 12 217,0 11 737,0 10 300,9
Vnitrozemské vodní cesty 47,8 87,4 202,4 114,8 402,2 292,2
Letecká 2 523,2 2 565,9 802,4 613,8 992,8 1 718,2
Potrubní 1 308,0 374,0 171,9 425,0 399,2 739,2
Celkem 17 578,0 26 805,3 26 580,7 23 280,5 26 731,5 26 467,5


Zdroj : MDS, ČSÚ
1) týká se pouze státních pozemních komunikací
 
Zpět    Na hlavní stránku