2.2.4. Celkové neinvestiční výdaje do dopravní infrastruktury (v běžných cenách) (v mil. Kč)

Druh infrastruktury 1995 1997 1998 1999 2000 2001
Železniční 12 031,0 13 859,0 14 467,0 15 428,0 15 736,0 16 741,0
Silniční1) 6 001,0 7 347,0 7 131,0 7 872,0 8 358,1 9 251,0
Vnitrozemské vodní cesty 124,7 101,8 101,8 110,6 102,7 91,0
Letecká 1 263,4 1 764,0 2 105,4 2 385,2 2 745,5 2 981,2
Potrubní 44,0 53,0 31,5 89,4 47,3 38,3
Celkem 19 464,1 23 124,8 23 836,7 25 885,2 26 989,6 29 102,5


Zdroj : MDS, ČSÚ
1) týká se pouze státních pozemních komunikací
 
Zpět    Na hlavní stránku