2.2.5. Investiční výdaje do dopravní infrastruktury z rozpočtu MDS a ze SFDI (v mil. Kč)

Druh infrastruktury 1995 1997 1998 1999 2000 2001
Železniční - MDS 2 321,2 3 201,5 3 928,5 5 553,9 3 813,4 27,0
Železniční - SFDI 0,0 0,0 0,0 0,0 1 460,8 5 199,4
Silniční1) - MDS 8 957,0 10 689,0 6 434,0 9 230,2 4 938,0 280,6
Silniční1) - SFDI 0,0 0,0 0,0 0,0 2 774,9 7 271,9
Vnitrozemské vodní cesty - MDS 0,0 87,4 170,9 106,2 93,0 0,0
Vnitrozemské vodní cesty - SFDI 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 268,8
Letecká - MDS 297,6 314,5 125,4 93,1 200,0 0,0
Letecká - SFDI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkem - MDS 11 575,8 14 292,4 10 658,7 14 983,4 9 044,4 307,6
Celkem - SFDI 0,0 0,0 0,0 0,0 4 397,5 12 740,1


Zdroj : MDS
1) týká se pouze státních pozemních komunikací
 
Zpět    Na hlavní stránku