2.2.6. Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob (v mil.Kč)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Linková autobusová doprava (bez MHD)
Státní rozpočet 1 200 700 1 013 1 214 1 214 0
Rozpočty okresních úřadů 461 510 619 630 848 2 050
Rozpočty obcí 408 493 418 508 429 558
Zaměstnavatelé 0 0 0 0 0 0
Celkem 2 069 1 703 2 050 2 352 2 491 2 608
Železniční osobní doprava
Státní rozpočet 5 248 5 284 5 800 6 017 7 021 500
Dotace z okresních úřadů 0 0 0 0 0 2 000
Dotace ze SFDI 0 0 0 0 0 4 792
Celkem 5 248 5 284 5 800 6 017 7 021 7 292
Celkem dotace 7 317 6 987 7 850 8 369 9 512 9 900


Zdroj : MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku