2.2.7 Rozdělení státních výdajů na dopravu podle druhu (v tis.Kč)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Neinvestiční dotace podnikům - celkem 6 650 294 5 902 482 6 565 852 7 538 252 7 988 089 6 437 288
z toho:
MDS 6 650 294 5 902 482 6 565 852 7 538 252 7 988 089 1 605 540
SFDI 0 0 0 0 0 4 831 748
 
Investiční dotace podnikům- celkem 3 504 536 4 810 902 4 849 757 5 810 718 4 766 320 6 660 475
z toho:
MDS1) 3 504 536 4 810 902 4 849 757 5 810 718 4 766 320 1 292 175
SFDI 0 0 0 0 0 5 368 300
 
Neinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkem 1 366 575 704 200 704 628 678 135 815 595 696 691
z toho:
mzdové prostředky celkem 245 615 276 839 275 121 250 864 261 597 204 054
pojistné a příděl do FKSP 90 885 101 218 100 744 92 058 96 730 74 953
 
Investiční výdaje rozpočtových organizace celkem 3 977 670 148 958 133 580 196 303 709 265 142 741
z toho:
systémové dotace - celkem 2 588 330 148 958 133 580 196 303 319 464 142 741
z toho:
MDS 2 588 330 148 958 133 580 196 303 319 464 42 847
SFDI 0 0 0 0 0 99 894
 
individuální dotace na vybrané investiční akce 1 325 000 0 0 0 389 801 0
 
Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím - celkem 5 205 424 7 393 394 7 034 010 7 778 851 5 438 565 8 368 165
z toho:
MDS2) 5 205 424 7 393 394 7 034 010 7 778 851 5 438 565 109 409
SFDI 0 0 0 0 0 8 258 756
 
Neinvestiční přímé transfery OkÚ a obcím - celkem 3 660 3 705 2 976 2 906 2 721 87 702
z toho:
MDS 3 660 3 705 2 976 2 906 2 721 4 640
SFDI 0 0 0 0 0 83 062
 
Dotace občanským sdružením - celkem 3 660 3 705 2 976 2 906 2 721 4 640
z toho:
MDS 3 660 3 705 2 976 2 906 2 721 4 121
SFDI 0 0 0 0 0 519
 
Ostatní dotace a příspěvky 1 126 2 832 2 726 2 483 4 158 2 364
Individuální dotace na vybrané investiční akce příspěvkovým organizacím - celkem 4 009 430 4 201 339 1 547 439 2 437 723 1 580 056 3 685 341
z toho:
MDS 4 009 430 4 201 339 1 547 439 2 437 723 1 580 056 0
SFDI 0 0 0 0 0 3 685 341
 
Systémové dotace příspěvkovým organizacím 1 079 127 5 816 532 4 847 124 6 459 818 3 239 732 4 000 684
z toho:
MDS3) 1 079 127 5 816 532 4 847 124 6 459 818 3 239 732 568 532
SFDI 0 0 0 0 0 3 432 152
 
Investiční dotace pro obce a města - celkem 0 689 298 79 363 377 292 127 165 248 407
z toho:
MDS 0 689 298 79 363 377 292 127 165 82 253
SFDI 0 0 0 0 0 166 154
 
Příjmy rozpočtových organizací celkem 143 373 410 208 425 553 2 200 521 1 161 018 91 896
Limit počtu zaměstnanců ústředního orgánu 231 734 739 760 310 358
Limit objemu mzdových prostředků pro regulaci počtu pracovníků aparátu ústředního orgánu celkem 41 096 139 107 140 878 167 299 78 057 100 618
z toho ostatní osobní náklady 907 2 642 2 538 2 485 1 370 1 487
Výdaje celkem 25 801 502 29 677 347 25 770 431 31 285 387 24 674 387 30 334 498


Zdroj : MDS
1) Investiční dotace podnikům zahrnuje za rok 1997,1998,1999 výdaje na obnovu dopravní infrastruktury po povodních
2) Příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím za rok 1997, 1998, 1999 i 2000 zahrnuje náklady na obnovu dopravní infrastruktury po povodních a v roce 2000 zahrnuje ještě příspěvek vysokým školám ve výši 7 691 tis. Kč a 9 008 tis. Kč v roce 2001
3) Systémová dotace příspěvkovým organizacím za roky 1997, 1998, 1999, 2000 zahrnují výdaje na obnovu dopravní infrastruktury po povodních
 
Zpět    Na hlavní stránku