2.2.8. Hrubá peněžní vydání na dopravu - průměry na hlavu za rok (v Kč)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Doprava celkem 5 342 7 128 6 887 8 133 7 774 8 558
v tom:
Nákup osobních dopravních prostředků 1 666 2 265 1 873 2 883 2 028 2 585
v tom:
osobní automobily 1 470 2 072 1 679 2 660 1 808 2 364
jednostopá motorová vozidla 11 30 13 22 16 23
jízdní kola 185 163 181 199 204 198
 
Provoz 2 754 3 676 3 732 3 935 4 358 4 533
v tom:
pohonné směsi, oleje a náplně 1 950 2 472 2 571 2 788 3 216 3 345
ostatní potřeby pro dopravu 336 468 451 388 422 447
opravy a údržba automobilu 353 546 490 531 488 541
provoz automobilu 115 190 220 228 232 200
 
Doprava osobní a nákladní 921 1 187 1 282 1 315 1 388 1 440
v tom:
Osobní doprava 887 1 155 1 258 1 283 1 354 1 416
v tom:
MHD celkem1) 355 451 530 538 547 535
v tom: předplatné 258 318 374 * * *
            běžné jízdné 97 133 156 * * *
autobus celkem1) 368 472 467 473 518 551
v tom: předplatné 94 88 76 * * *
            běžné jízdné 274 384 391 * * *
vlak celkem1) 125 165 204 221 228 242
v tom: předplatné 22 27 30 * * *
            běžné jízdné 103 138 174 * * *
osobní doprava ostatní 39 67 57 50 61 88
 
Nákladní doprava 34 31 24 33 33 24


Zdroj : ČSÚ
1) od roku 1999 pouze celkem
 
Zpět    Na hlavní stránku