2.4.1. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v silniční dopravě (OKEČ 60.2)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Průměrný počet aktivních podniků * 28 775 31 049 32 183 31 928 *
Počet pracujících majitelů firem a spolupracujících členů domácností k 31. 12. * 30 578 29 919 33 928 33 943 *
Počet zaměstnaných osob * 132 458 129 268 135 084 132 553 *
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách * 101 880 99 349 101 156 98 610 *
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený * 100 935 98 888 100 597 97 801 *
Mzdy bez ostatních osobních nákladů (v mil. Kč) * 12 239 12 973 13 626 14 079 *
Ostatní osobní náklady (v mil. Kč) * 124 123 122 143 *
Průměrná měsíční mzda v Kč na 1 zaměstnance (fyzické osoby) * 10 011 10 882 11 225 11 898 *
Výnosy celkem (v mil. Kč) * 91 888 111 152 157 036 169 554 *
z toho:
celkové tržby (v mil. Kč) * 73 428 84 326 97 197 99 492 *
v tom:
tržby za prodej vlastních výrobků (v mil. Kč) * 464 705 2 305 429 *
tržby za prodej služeb (v mil. Kč) * 68 382 77 463 78 822 91 372 *
tržby za prodej zboží (v mil. Kč) * 4 581 6 157 16 070 7 691 *
 
Výkony (v mil. Kč) * 69 406 79 180 85 140 93 359 *
Účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) * 16 874 17 659 18 446 20 275 *
Náklady celkem (v mil. Kč) * 89 199 109 284 155 518 167 406 *
z toho:
výkonová spotřeba (v mil. Kč) * 52 533 61 521 66 694 73 084 *
náklady na prodané zboží (v mil. Kč) * 4 734 5 678 12 802 6 979 *
 
Vlastní jmění k 31. 12. (v mil. Kč ) * 80 466 84 317 96 311 93 344 *
Pořízení investic celkem (v mil. Kč) * 10 168 10 943 11 590 13 881 *
v tom:
hmotných investic (v mil. Kč) * 10 097 10 856 11 164 13 788 *
nehmotných investic (v mil. Kč) * 71 87 425 93 *
 
Hmotný investiční majetek v zůstatkové ceně k 31. 12. (v mil. Kč ) * 83 545 89 765 99 850 103 655 *
Nehmotný investiční majetek v zůstatkové ceně k 31. 12. (v mil. Kč ) * 426 451 616 598 *
Zásoby celkem k 31. 12. (v mil. Kč ) * 2 093 2 408 4 576 2 586 *
Účetní přidaná hodnota na 1 zaměstnance vč. podnikatelů (v tis. Kč) * 127 137 137 151 *
Podíl výkonové spotřeby na výkonech v % * 75,7 77,7 78,3 78,3 *


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku