2.4.2. Podniky veřejné silniční nákladní dopravy

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 32 530 34 388 37 930 38 308 36 236 41 592
podle počtu zaměstnanců v podnicích1)
1 -  5 zaměstnanců 28 765 30 408 33 530 33 855 33 163 37 411
6 -   9 zaměstnanců 2 142 2 264 2 650 2 730 1 945 2 598
10 - 19 zaměstnanců 1 029 1 088 1 116 1 090 709 999
20 - 49 zaměstnanců 477 504 509 508 269 430
50 zaměstnanců a více 117 124 125 125 150 154
podle počtu silničních motorových vozidel1)
1 vozidlo 19 633 20 523 22 622 25 349 23 964 26 267
2  -  5 vozidel 9 955 10 406 11 842 9 817 9 195 11 357
6  -  9 vozidel 1 295 1 583 1 585 1 681 1 675 2 137
10 - 19 vozidel 1 065 1 302 1 305 996 945 1 222
20 - 49 vozidel 472 465 467 375 354 488
50 vozidel a více 110 108 109 90 103 121
 
1) odborný odhad
 
Zpět    Na hlavní stránku