2.5.1. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob ve vnitrozemské vodní dopravě (OKEČ 61)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Průměrný počet aktivních podniků * 82 102 82 94 *
Počet pracujících majitelů firem a spolupracujících členů domácností k 31. 12. * 86 121 81 94 *
Počet zaměstnaných osob * 2 333 1 830 1 777 1 702 *
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách * 2 247 1 709 1 696 1 608 *
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený * 2 243 1 708 1 690 1 600 *
Mzdy bez ostatních osobních nákladů (v mil. Kč) * 287 237 244 223 *
Ostatní osobní náklady (v mil. Kč) * 7 3 6 7 *
Průměrná měsíční mzda v Kč na 1 zaměstnance (fyzické osoby) * 10 654 11 540 12 004 11 552 *
Výnosy celkem (v mil. Kč) * 5 688 2 805 2 599 2 337 *
z toho:
celkové tržby (v mil. Kč) * 2 148 1 682 1 709 1 252 *
v tom:
tržby za prodej vlastních výrobků (v mil. Kč) * 0 116 352 114 *
tržby za prodej služeb (v mil. Kč) * 2 041 1 547 1 318 1 110 *
tržby za prodej zboží (v mil. Kč) * 106 19 39 28 *
 
Výkony (v mil. Kč) * 2 153 1 945 1 719 1 403 *
Účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) * 447 450 393 291 *
Náklady celkem (v mil. Kč) * 5 692 2 797 2 862 3 123 *
z toho:
výkonová spotřeba (v mil. Kč) * 1 706 1 495 1 327 1 112 *
náklady na prodané zboží (v mil. Kč) * 45 17 27 20 *
 
Vlastní jmění k 31. 12. (v mil. Kč ) * 4 391 2 209 1 938 1 140 *
Pořízení investic celkem (v mil. Kč) * 2 063 311 192 79 *
v tom:
hmotných investic (v mil. Kč) * 2 024 290 169 78 *
nehmotných investic (v mil. Kč) * 39 21 23 0 *
 
Hmotný investiční majetek v zůstatkové ceně k 31. 12. (v mil. Kč ) * 5 008 4 353 4 109 3 903 *
Nehmotný investiční majetek v zůstatkové ceně k 31. 12. (v mil. Kč ) * 61 84 85 85 *
Zásoby celkem k 31. 12. (v mil. Kč ) * 282 402 413 466 *
Účetní přidaná hodnota na 1 zaměstnance vč. podnikatelů (v tis. Kč) * 192 246 221 173 *
Podíl výkonové spotřeby na výkonech v % * 79,2 76,9 77,2 79,3 *


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku