2.5.2. Dopravci provozující nákladní dopravu po vnitrozemských vodních cestách

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem (počet) 6 7 13 11 7 10
podle počtu plavidel u dopravce 
  1 plavidlo 2 3 6 6 3 5
  2 -   3 plavidla 0 1 3 2 0 3
  4 -   5 plavidel 1 1 1 0 0 0
  6 -   9 plavidel 1 0 1 1 1 0
10 - 19 plavidel 0 1 1 0 0 0
20 a více plavidel 2 1 1 2 3 2
Registrovaná tonáž dopravců celkem (tis.tun) 301,5 279,5 268,4 147,7 193,9 183,5
podle počtu plavidel u dopravce 
  1 plavidlo 1,4 3,0 3,5 2,5 0,7 3,9
  2 -   3 plavidla 0,0 2,5 7,0 4,6 0,0 6,1
  4 -   5 plavidel 2,1 2,4 2,0 0,0 0,0 0,0
  6 -   9 plavidel 7,0 0,0 1,4 7,6 3,7 0,0
10 - 19 plavidel 0,0 10,6 10,3 0,0 0,0 0,0
20 a více plavidel 291,0 261,0 244,1 132,9 189,5 173,5
 
 
Zpět    Na hlavní stránku