2.6.1. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v letecké dopravě (OKEČ 62)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Průměrný počet aktivních podniků * 69 35 41 33 *
Počet zaměstnaných osob * 4 545 4 347 5 321 4 582 *
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách * 4 524 4 346 5 319 4 573 *
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený * 4 498 4 300 5 258 4 386 *
Mzdy bez ostatních osobních nákladů (v mil. Kč) * 878 978 1 236 1 254 *
Ostatní osobní náklady (v mil. Kč) * 13 17 56 12 *
Průměrná měsíční mzda v Kč na 1 zaměstnance (fyzické osoby) * 16 171 18 754 19 368 22 853 *
Výnosy celkem (v mil. Kč) * 13 436 15 363 19 462 22 366 *
z toho:
celkové tržby (v mil. Kč) * 10 884 13 046 16 345 18 432 *
v tom:
tržby za prodej služeb (v mil. Kč) * 10 445 12 544 15 713 17 718 *
tržby za prodej zboží (v mil. Kč) * 439 502 632 715 *
 
Výkony (v mil. Kč) * 10 678 12 844 16 117 18 091 *
Účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) * 3 058 4 241 4 749 2 486 *
Náklady celkem (v mil. Kč) * 13 551 14 956 19 455 22 093 *
z toho:
výkonová spotřeba (v mil. Kč) * 7 620 8 603 11 367 15 605 *
náklady na prodané zboží (v mil. Kč) * 222 253 334 353 *
 
Vlastní jmění k 31. 12. (v mil. Kč ) * 2 225 2 597 1 891 2 410 *
Pořízení investic celkem (v mil. Kč) * 1 389 707 2 621 984 *
v tom:
hmotných investic (v mil. Kč) * 1 379 698 2 614 972 *
nehmotných investic (v mil. Kč) * 10 9 7 11 *
 
Hmotný investiční majetek v zůstatkové ceně k 31. 12. (v mil. Kč ) * 5 220 5 670 7 726 5 166 *
Nehmotný investiční majetek v zůstatkové ceně k 31. 12. (v mil. Kč ) * 74 87 99 105 *
Zásoby celkem k 31. 12. (v mil. Kč ) * 407 441 421 424 *
Účetní přidaná hodnota na 1 zaměstnance vč. podnikatelů (v tis. Kč) * 673 976 893 542 *
Podíl výkonové spotřeby na výkonech v % * 71,4 67,0 70,5 86,3 *


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku