3. Dopravní infrastruktura

Podpora oborů dopravy, které jsou příznivější k životnímu prostředí, se projevuje i v podílu finančních prostředků na investice a na údržbu, kde je vzhledem k rozsahu sítí i poměru k výkonům upřednostňována železniční doprava.

V oblasti železniční infrastruktury směřuje většina investic do budování I. a II. tranzitního koridoru. Na I. koridoru byly v loňském roce dokončeny čtyři stavby: stanice Vranovice, úseky Kolín – Záboří n/L, Pardubice – Uhersko a Ústí n/L – Lovosice v celkové délce 40,2 km. Na trase II. koridoru byla dokončena modernizace úseku Moravský Písek - Huštěnovice v délce 18,5 km a dále Huštěnovice – Otrokovice v délce 11,9 km.

Dokončena byla i elektrizace trati Horní Dvořiště - České Budějovice, která je součástí IV. koridoru. V závěru roku pak byla dokončena i elektrizace zbývajícího úseku z Horního Dvořiště do rakouské pohraniční stanice Summerau s celkovými náklady přes 3 mld. Kč.

V silniční infrastruktuře je hlavní pozornost věnována postupnému budování a údržbě dálniční sítě. V rámci dálniční sítě byla dokončena stavba 16,3 km dlouhého úseku z Nové Vsi do Doksan na dálnici D8. Souvislá délka dálnice D8 z Prahy tak dosáhla 48,3 km a je třeba ještě dokončit úseky z Lovosic do Řehlovic v délce 16,4 km a z Trmic na státní hranici ČR a Německa v délce 23,3 km. Po zprovoznění uvedeného úseku dosáhla síť dálnic v ČR 517 km, přičemž plánovaný konečný stav je 1001 km.

Začala též výstavba části obchvatu Plzně na dálnici D5 a na dálnici D1 v úseku Kroměříž - Mořice. Mimo to probíhaly přípravné práce na dálnici D3 (Praha-České Budějovice), D47 (Lipník-Ostrava-státní hranice s Polskem) a pokračování D11 (Praha-Hradec Králové).

V roce 2001 bylo dokončeno 5,5 km rychlostní komunikace R6 na trase mezi Velkou Dobrou a Pavlovem ve středních Čechách. Dále pokračují práce na rychlostní komunikaci R35 mezi Turnovem a Libercem a jižní obchvat Olomouce. Pokračovala i výstavba rychlostních komunikací R7 (obchvat Loun), R48 a R55.

V roce 2001 byl otevřen 2,5 km dlouhý úsek mezi Řepy a Ruzyní za téměř 1,4 mld. Kč v rámci silničního okruhu kolem Prahy.

Nejvýznamnější investicí do silniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji za posledních deset let v hodnotě 1,5 mld. Kč byl v roce 2001 dokončený obchvat v Mostech u Jablunkova v délce 8 km.

Z dalších dokončených obchvatů uveďme první část silničního obchvatu Rakovníka, třetí etapu obchvatu Vlašimi a dokončení spojení obchvatů měst Rumburk a Neugersdorf. Na posledně jmenovanou stavbu navazuje i výstavba nového silničního přechodu. V této souvislosti připomeňme i výstavbu nového silničního přechodu Cínovec.

Ve vodní dopravě pokračovaly přípravné práce na zlepšování parametrů labsko-vltavské vodní cesty na dolním Labi (proces EIA) a probíhají rekonstrukce plavebních komor na kanalizované části dolního Labe (mezi Mělníkem a Lovosicemi) na vyšší parametry.

V oblasti rozvoje infrastruktury letecké dopravy se práce soustředily na rekonstrukci a modernizaci odbavovacího areálu na mezinárodním letišti Praha Ruzyně. Šlo především o zvýšení odbavovací kapacity severního Terminálu I.

Zpět    Na hlavní stránku