3.1.2. Tratě (km)

  1995 1997 1998 19991) 2000 20011)
Provozní délka tratí celkem 9 430 9 430 9 430 9 444 9 444 9 523
podle počtu kolejí
jednokolejné 7 497 7 490 7 490 7 515 7 515 7 645
dvou a vícekolejné 1 933 1 940 1 940 1 929 1 929 1 878
podle rozchodu kolejí
normální rozchod 9 336 9 336 9 336 9 342 9 342 9 421
úzký rozchod 94 94 94 102 102 102
podle povahy provozu
pouze pro osobní dopravu 41 41 41 427 474 474
pouze pro nákladní dopravu 37 37 37 185 170 150
pro osobní i nákladní dopravu 9 352 9 352 9 352 8 832 8 800 8 899
Neelektrizované tratě celkem 6 687 6 571 6 571 6 601 6 601 6 630
podle počtu kolejí
jednokolejné 6 439 6 355 6 355 6 385 6 385 6 413
dvou a vícekolejné 248 216 216 216 216 217
podle rozchodu kolejí
normální rozchod 6 593 6 477 6 477 6 499 6 499 6 530
úzký rozchod 94 94 94 102 102 100
podle povahy provozu
pouze pro osobní dopravu 41 41 41 424 462 462
pouze pro nákladní dopravu 37 37 37 82 88 78
pro osobní i nákladní dopravu 6 609 6 493 6 493 6 095 6 051 6 090
Elektrizované tratě celkem 2 640 2 859 2 859 2 843 2 843 2 893
podle počtu kolejí
jednokolejné 971 1 134 1 134 1 130 1 130 1 232
dvou a vícekolejné 1 669 1 725 1 725 1 713 1 713 1 661
podle rozchodu kolejí
normální rozchod 2 640 2 859 2 859 2 843 2 843 2 891
úzký rozchod           2
podle povahy provozu
pouze pro osobní dopravu * * * 3 12 12
pouze pro nákladní dopravu * * * 103 82 72
pro osobní i nákladní dopravu 2 640 2 859 2 859 2 737 2 749 2 809
podle typu proudové soustavy
50 Hz/25 000 VST 975 1 193 1 193 1 152 1 152 1 256
3 000 VSS 1 619 1 620 1 620 1 645 1 645 1 591
1 500 VSS 46 46 46 46 46 46


Zdroj : resortní statistika MDS
1) změna metodiky inventarizace železničních tratí
 
Zpět    Na hlavní stránku