3.2.1. Infrastruktura silniční dopravy (v km)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Délka silnic a dálnic celkem 55 500 55 394 55 394 55 432 55 408 55 427
z toho evropská silniční sí typu E 2 655 2 655 2 655 2 655 2 644 2 637
Dálnice v provozu 414 486 499 499 499 517
Silnice1) 55 086 54 908 54 895 54 933 54 909 54 910
v tom silnice I. třídy 6 459 6 264 5 993 6 005 6 031 6 091
silnice II. třídy 14 273 14 362 14 660 14 686 14 688 14 636
silnice III. třídy 34 354 34 283 34 242 34 242 34 190 34 183
Místní komunikace 66 449 72 300 72 300 72 300 72 300 72 300


Zdroj : ŘSD, ČSÚ
1) v roce 1997 došlo ke změně číslování silnic I, II a III třídy
 
Zpět    Na hlavní stránku