3.3. Splavné vodní cesty pro pravidelnou dopravu (km)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Délka labsko-vltavské vodní cesty 303,0 303,0 303,0 303,0 303,0 303,0
v tom:
kanalizované vodní cesty 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0
regulované vodní cesty 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Celková délka splavných vodních cest* 677,0 677,0 663,6 663,6 663,6 663,6
Kanály
celkem 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6
podle klasifikace vnitrozemských vodních cest (viz příloha)
třída I až IV 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6
Splavné řeky a jezera
celkem 638,4 638,4 625,0 625,0 625,0 625,0
podle klasifikace vnitrozemských vodních cest
třída I až IV 529,1 529,1 515,7 515,7 515,7 515,7
třída Va 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3


Zdroj : MDS
* včetně cest na nádržích a jezerech sloužících převážně k rekreační osobní dopravě a sportovní plavbě
 
Zpět    Na hlavní stránku