3.7.2. Provozní délka tratí v roce 1999 (km)

  celkem z toho:
normálního rozchodu elektrizovaných dvou a vícekolejných
Rakousko 5 740 5 442 3 456 1 767
Belgie 3 472 3 472 2 701 2 627
Česká republika 9 444 9 342 2 843 1 929
Německo 37 525 37 476 18 934 17 555
Dánsko  2 324 2 324 613 894
Španělsko 12 319 481 6 959 3 414
Finsko 5 836 * 2 234 507
Francie 31 735 31 566 14 206 15 941
Spojené Království 16 984 16 649 5 166 *
Řecko 2 299 1 565 * 321
Maďarsko 7 652 7 403 2 620 1 293
Irsko 1 919 * 47 500
Itálie 16 108 16 108 10 688 6 173
Lucembursko 274 274 261 140
Nizozemí 2 808 2 808 2 061 1 960
Polsko 22 891 21 347 11 967 8 898
Portugalsko 2 814 * 901 497
Švédsko 9 884 9 884 7 372 1 541
Slovenská republika 3 665 3 509 1 535 1 019


Zdroj : EHK/OSN
 
 
Zpět    Na hlavní stránku