4. Dopravní park

Moderní vozidlový park na standardní evropské úrovni je v železniční dopravě k dispozici pro vlaky vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity) jimiž je zajišťováno spojení s významnými centry v České republice i v sousedních zemích.

Celkově lze však konstatovat, že železniční dopravní park je poměrně zastaralý. Průměrné stáří drážních vozidel pro osobní dopravu je velmi vysoké. U elektrických lokomotiv 24,5 roků, u elektrických jednotek 28,5 roků, u motorových lokomotiv 24,2 roků, u motorových vozů 21,5 roků, u osobních vozů pro mezinárodní provoz 22,6 roků a u osobních vozů pro vnitrostátní provoz 25,7 roků.

Mezi prioritní úkoly MDS patří podpora obnovy vozidel pro osobní dopravu k zajištění dopravní obslužnosti.

V městské hromadné dopravě je 35 % trolejbusů mladších 8 let, přes 72% tramvají, které jsou v provozu a necelých 80% vozidel pražského metra je však starší než dvanáct let. V roce 2001 dochází k obnově souprav metra novými typu M1 a rekonstrukcí stávajících.

V silniční individuální dopravě se zvýšil stupeň automobilizace (počet osobních automobilů na 1000 obyvatel) z roku 1995 (295) na 344 v roce 2001, což je za 5 let nárůst o 17%. V této souvislosti je také přínosem nárůst podílu vozidel mladších 5 let z 18% v roce 1995 na 20% v roce 2001. Stále však zůstává skutečností, že průměrné stáří osobních automobilů je 13,6 let, průměrné stáří všech vozidel registrovaných v ČR je dokonce 16,4 let.

V civilní letecké dopravě je letadlový park od roku 2000 obměněn a modernizován tak, že z celkového počtu 37 letadel s maximální vzletovou hmotností 16 tun a více, používaných dopravci ČR, je 11 strojů mladší než 5 let, 11 letadel spadá podle stáří do kategorie od 5 do 10 let a 15 do kategorie od 10 do 15 let.

Zpět    Na hlavní stránku