4.2.2. Osobní automobily registrované v ČR

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Počet celkem 3 043 316 3 391 541 3 492 961 3 439 745 3 438 870 3 529 791
podle věkových kategorií
do 2 let 210 173 297 187 272 759 239 334 250 535 256 322
od 2 do 5 let 329 625 336 113 378 467 461 789 479 357 465 907
od 5 do 10 let 773 126 719 810 727 460 720 696 687 773 749 334
přes 10 let 1 730 392 2 038 431 2 114 275 2 017 926 2 021 205 2 058 228
podle typu spotřebované energie
benzinové celkem 2 833 720 3 123 451 3 189 084 3 091 432 3 048 524 3 090 925
objem motoru nižší než 1 400 cm3 * * * * 2 300 486 2 306 337
objem motoru 1 400 – 1 999 cm3 * * * * 660 808 694 358
objem motoru 2 000 cm3 a více * * * * 87 229 90 228
dieselové celkem 200 813 259 209 295 526 340 631 383 179 432 011
objem motoru nižší než  2 000  cm3 * * * * 313 487 356 162
objem motoru 2 000 cm3 a více * * * * 69 692 75 849
elektrické 11 13 13 11 10 9
na zkaplaněný přírodní plyn * * * * 20 20
objem motoru nižší než  1400 cm3 * * * * 3 3
objem motoru 1 400 – 1 999 cm3 * * * * 9 8
objem motoru 2 000 cm3 a více * * * * 8 9
ostatní 8 772 8 868 8 338 7 671 7 137 6 826
z celkového počtu podle objemu motoru
objem motoru nižší než 1000 cm3 * * * * 326 412 314 985
objem motoru 1 000 – 1 199 cm3 * * * * 939 399 896 113
objem motoru 1 200 – 1 399 cm3 * * * * 1 052 795 1 113 323
objem motoru 1 400 – 1 599 cm3 * * * * 418 567 437 527
objem motoru 1 600 – 1 799 cm3 * * * * 201 400 216 337
objem motoru 1 800 – 1 999 cm3 * * * * 343 337 385 380
objem motoru 2 000 – 2 999 cm3 * * * * 141 428 149 666


Zdroj : CRV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku