5. Přeprava

V průběhu let 1990 – 2001 došlo k poklesu poptávky po přepravě osob veřejnou dopravou o zhruba 50%, u městské hromadné dopravy byl za stejné období pokles významně menší asi 13%.

Přeprava cestujících po železnici byla v roce 2001 na úrovni 84% roku 1995, ale od roku 2000 lze vysledovat zlomový bod postupného růstu přepravy cestujících po železnici, protože v roce 1999 byla její úroveň na 78% roku 1995. Zajímavý je i nárůst přepravy cestujících v rámci integrovaných dopravních systémů, kde oproti roku 1995 vzrostl počet přepravených cestujících v roce 2001 čtyřnásobně a představoval tak okolo 9% cestujících přepravených ve vnitrostátní přepravě.

V pravidelné vnitrostátní autobusové dopravě je pokles výkonů od r. 1990 více než 50%. V letech 1999 - 2001 došlo k mírnému vzestupu, takže pokles výkonů v r. 2001 oproti roku 1995 byl již méně než 10%.

Počet přepravených cestujících v městské hromadné dopravě v r. 2001 poklesl oproti roku 1995 o 2%, lze však konstatovat, že přeprava metrem má vzestupný trend (s mírným poklesem v roce 2000) a byla v roce 2001 o 7% vyšší než přeprava v roce 1995, což je dáno i rozšiřováním sítě metra.

Výrazně vzestupný trend vykazuje letecká doprava, kde ve srovnání s r. 1993 vzrostl počet osob přepravených českými dopravci v r. 2001 více než dvojnásobně, růst přepravních výkonů byl za stejné období ještě vyšší (o 160%). Počet odbavených cestujících na letištích ČR vzrostl od r. 1993 asi na dvojnásobek.

V období 1990 – 1997 se u nákladní dopravy mírně zvýšil celkový přepravní výkon (cca o 5%), výrazně se však zvýšil podíl silniční dopravy. Její výkon vzrostl asi 2,5 krát na úkor dopravy železniční, kde výkon klesl na polovinu. V tomto období rovněž poklesly téměř o 50% výkony vodní dopravy. V r. 1998 poprvé od r. 1990 poklesly výkony silniční dopravy. Ve srovnání s rokem 1997 o 15%. V následujícím roce, tj. v r. 1999 začaly výkony silniční dopravy, zejména zásluhou mezinárodní dopravy, opět růst. Tento trend zůstal do r. 2001 zachován. V r. 2000 poprvé od r. 1990 vzrostly výkony železniční nákladní dopravy. Nárůst byl oproti předcházejícímu roku cca 5%. Bohužel v r. 2001 výkony opět o 3,5% poklesly a tvořily tak 28% z celkového výkonu nákladní dopravy.

Z hlediska vlivu nákladní dopravy na životní prostředí je alarmující vysoký podíl přepravních výkonů mezinárodní silniční dopravy (tvořil v roce 2001 67% celkových výkonů mezinárodní dopravy). Proto je potěšitelné, že v kombinované dopravě dochází k pomalému, ale trvalému růstu přepravy. Zboží přepravené v kontejnerech po železnici má průměrný indexový roční nárůst 1,1. Naopak u kombinované dopravy na kratší vzdálenosti pokračuje útlum, který se projevuje výraznou redukcí překladišť kombinované dopravy.

U vodní dopravy, která byla v posledním období vyrovnaná rovněž poklesly výkony v r. 2001 oproti roku 2000 téměř o 17% (podíl na přepravním trhu tvoří pouze 1,02 %).

Zpět    Na hlavní stránku