5.1.1. Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Přeprava cestujících (v mil.) 4 982,0 4 925,3 4 868,7 4 982,7 4 913,7 5 024,6
Železniční doprava 227,1 202,9 182,9 177,0 184,7 190,7
Veřejná autobusová doprava 644,2 465,0 456,0 446,9 438,9 435,6
Letecká doprava 1,8 2,2 2,4 2,9 3,5 3,9
Vnitrozemská vodní doprava 0,9 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8
Městská doprava 2 408,0 2 404,5 2 341,7 2 425,2 2 309,8 2 365,5
Veřejná doprava celkem 3 282,0 3 075,3 2 983,7 3 052,7 2 937,7 2 996,5
Individuální automobilová přeprava osob1) 1 700,0 1 850,0 1 885,0 1 930,0 1 976,0 2 028,1
 
Přepravní výkon  (v mil.oskm) 91 662,4 93 727,3 94 733,8 97 144,6 101 320,7 105 043,5
Železniční doprava 8 005,0 7 721,0 7 018,0 6 954,0 7 299,6 7 298,6
Veřejná autobusová doprava 11 763,2 8 804,0 8 680,9 8 649,0 9 351,3 10 605,4
Letecká doprava 2 857,5 3 524,5 3 680,0 4 335,2 5 854,7 6 398,9
Vnitrozemská vodní doprava 11,9 7,8 7,6 7,5 7,7 7,8
Městská doprava 14 524,8 14 670,0 14 547,3 14 948,9 14 967,3 15 209,3
Veřejná doprava celkem 37 162,4 34 727,3 33 933,8 34 894,6 37 480,7 39 520,0
Individuální automobilová přeprava osob1) 54 500,0 59 000,0 60 800,0 62 250,0 63 840,0 65 523,5
 
Průměrná přepravní vzdálenost celkem (km) 18,4 19,0 19,5 19,5 20,6 20,9
Železniční doprava 35,2 38,1 38,4 39,3 39,5 38,3
Veřejná autobusová doprava 18,3 18,9 19,0 19,4 21,3 24,3
Letecká doprava 1 583,1 1 627,2 1 548,2 1 521,1 1 697,0 1 621,5
Vnitrozemská vodní doprava 13,9 11,1 10,9 11,9 9,9 10,0
Městská doprava 6,0 6,1 6,2 6,2 6,5 6,4
Veřejná doprava celkem 11,3 11,3 11,4 11,4 12,8 13,2
Individuální automobilová přeprava osob1) 32,1 31,9 32,3 32,3 32,3 32,3


Zdroj : resortní statistika MDS
1) Jedná se o odborný odhad
 
Zpět    Na hlavní stránku